Huis Beo is het resultaat van een ouderinitiatief. De betrokken ouders hebben zich verenigd in de Stichting Concordia Beo. Concordia Beo huurt het huis aan de Concordialaan en levert de zorg voor de bewoners. De Stichting koopt hiertoe zorg in bij Prisma voor de begeleiding in huis, en -in de meeste gevallen- bij Cello voor de begeleiding bij de dagbesteding.

Elke bewoner is vertegenwoordigd in het bestuur, dat 4 keer per jaar bij elkaar komt om de belangrijkste zaken te bespreken. Daarnaast is er een dagelijks bestuur dat vaker bij elkaar komt en de vinger aan de pols houdt wat betreft de lopende zaken.

Een PGB-gefinancierd ouderinitiatief zoals huis Beo geeft ouders veel zeggenschap over de zorg en over de inzet van financiële middelen en begeleiding. Dat maakt bijvoorbeeld de vakantieweken mogelijk. Maar het brengt ook werk met zich mee.
Met de betrokken ouders/vertegenwoordigers wordt besproken, op welke manier zij een steentje kunnen bijdragen aan het lopende houden van ons mooie project.

Huis Beo
Concordialaan 43-48
5223 ZM 's-Hertogenbosch
Tel: 0612876198

Contactgegevens bestuur
M. Terlingen
Vierde Buitenpepers 28
5231 AL 's-Hertogenbosch
Tel: 073 - 6426172 / 06 271 66 486
email: info@huisbeo.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.